Våre nøkkeltall
 • Mer enn 65 000 tilknyttede studenter
 • 26 tilknyttede læresteder
 • Nær 8500 studentboliger
 • 40 spisesteder for studenter
 • 5 treningssentre – med over 20 000 medlemmer
 • 16 700 fastlegepasienter
 • 600 barnehageplasser
 • 1 kundesenter – SiO Kundeservice
 • Ca 600 ansatte
 • Årlig omsetning: ca 1,1 mrd 
Studentene bestemmer

Med virkning fra 1. januar 2017 består Hovedstyret av:

 • Student Gabrielle Legrand Gjerdset (styreleder)
 • Student Viktor Emanuel Johansson
 • Student Ådne Hindenes
 • Student Vetle Bo Saga 
 • Student Sigrid Mæhle Grimsrud 
 • Ansattvalgt Britt Næsje 
 • Ansattvalgt Glenn Larsson 
 • Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe fra UiO 
 • Studiedirektør Marianne Brattland fra HiOA
 • Studiesjef Marianne Østbye fra Høyskolen Kristiania
Velferdstinget 

Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon, et studentpolitisk organ og det øverste studentorganet i SiO. Velferdstinget oppgave er å gi studentene tilknyttet SiO en felles stemme overfor SiO og andre aktører saker som gjelder studentvelferd.

Velferdstinget velger halvparten av styremedlemmene i SiO, inkludert lederen, som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd og utvalg i SiO.

I Velferdstinget sitter det 37 representanter, som alle har 1500 studenter hver i ryggen.  

Slik blir VT en viktig premissleverandør ovenfor samskipnaden, og styrer bl.a. over en del av studentavgiftsinntektene. 

Er du student og tilknyttet SiO, har du du både møte- og talerett i Velferdstinget, og du kan stille til alle verv som Velferdstinget oppnevner til.

Våre tjenesteområder

SiO Mat og Drikke

SiO Mat og Drikke har 40 serveringssteder i Oslo og Akershus. Tilbudet vårt består av spisesteder og kaffebarer, og ligger i eller ved studiestedene som er tilknyttet oss.

SiO Bolig

SiO Bolig har 25 studentbyer og -hus i Oslo, et studenthus i Kongsvinger og et studenthus på Kjeller. Vi har til sammen rundt 8500 hybler og leiligheter for utleie. I disse bor det ca 10 000 mennesker, noe som gjør oss til en av landets største virksomheter innenfor utleie og forvaltning av boliger.

SiO Athletica

Våre 5 treningssentre har over 20.000 medlemmer tilsammen. Sentrene våre ligger i sentrum, på Blindern, i Nydalen og på Vulkan og på Domus, og tilbudet inkluderer både svømmehall, gruppetimer og personlig trening.

SiO Barnehage

Vi har 11 studentbarnehager på Kringsjå, Sogn, Blindern, Bislett og i sentrum med plass til ca 600 barn fra åtte måneder og opp til skolealder. Tilbudet er tilpasset studentbarn, og holder lørdagsåpent i eksamensperiodene høst og vår.

SiO Helse

SiO Helse har et bredt og allsidig helsetilbud til studentene. Gjennom helsetilbudet vårt får studentene tilgang til fastlege, tannlege, psykolog, psykiater, helsesøster, vaksinasjonstjeneste, fysioterapeut og sosionom.

SiO Foreninger

I Oslo og Akershus er det over 450 studentforeninger å velge mellom. SiO Foreninger hjelper studentene med å starte og drive foreningene sine.