• Du fungerer som kontaktperson for foreningen
  • Navnet ditt og epostadressen viser i foreningsoversikten på sio.no (om du vil kan du legge til «epost-alias», altså en annen adresse som viser istedenfor privatadressen din)
  • Du mottar nyhetsbrev fra SiO Foreninger ca hver fjortende dag med viktig og relevant informasjon til foreningsaktive (du kan reservere deg mot dette her)
  • Du er ansvarlig for at informasjonen om foreningen er korrekt, og endrer denne dersom noe i foreningen endres. 

Merk

  • Husk å oppdatere foreningsprofilen på Mine Foreninger hver 6. måned for at foreningen ikke skal bli satt som inaktiv. Du får automatisk beskjed om å gjøre dette når fristen nærmer seg. Pass derfor på at epostadressen du har lagt inn er en du har tilgang til også om du for eksempel bytter studium.
  • Når noen slutter eller bytter ansvarsområder innad i foreningen, er det viktig at riktig kontaktperson gis tilgang til foreningsprofilen i Mine Foreninger. Nye kontaktpersoner legger dere selv til inne på Mine Foreninger.
  • Tusenvis av studenter er innom foreningsoversikten hver måned. Dette er en super mulighet for å rekruttere nye medlemmer, så pass på at dere har lagt inn god og utfyllende informasjon om hvem dere er og hva dere driver med.