Prokrastinering

Betyr at du utsetter noe du egentlig har bestemt deg for å gjøre, selv om du vet at det er uheldig for deg. Mange tror at prokrastinering er det samme som latskap, men "ekte" latskap betyr at du er likegyldig til å fullføre oppgaver, eller ikke bryr deg om konsekvensene av å ikke gjøre dem.

Prokrastinering derimot, er å ha intensjoner om å gjøre noe, men så får du ikke gjennomført likevel. Jo mer du prokrastinerer, jo flere negative konsekvenser kan oppstå, som for eksempel stress, dårlig samvittighet, angst, depresjon eller dårligere resultater på studiene.

Hvorfor prokrastinerer vi?

Årsakene til prokrastinering kan deles opp i indre og ytre faktorer. De indre faktorene handler om trekk ved den enkelte, spesielt evne til å regulere egen atferd og lav impulskontroll (du blir fort avledet). Andre indre faktorer er lav selvtillit og lite mestringstro.

De ytre faktorene handler om strukturen rundt studiesituasjonen, som for eksempel lange tidsfrister, hvor du i stor grad må styre strukturen og fremdriften selv. Da får prokrastineringen blomstre. Sist, men ikke minst, har inntoget av smarttelefoner gjort oss sårbare for forstyrrelser. En undersøkelse viser at unge mennesker sjekker mobilen opptil 150 ganger i løpet av en dag.

Hvordan unngå prokrastineringsfella?

  • Bruk tid på å skaffe deg oversikt og planlegge, slik at du vet hvor mye arbeid som kreves.
  • Rydd unna forstyrrelser. Ha en ryddig og tydelig arbeidssone. Skru av telefonen eller lyden, og legg den fra deg når du sitter og studerer.
  • Lag deg en belønning etter at du har fullført det du hadde planlagt.
  • Øv deg opp på å være bevisst hva du gjør; stopp opp og observer. Er du i ferd med å ta et valg som får deg bort fra oppgaven?
  • Jobb med selvtillit og selvmedfølelse, ros deg selv for det du får til. Finn noen selvmedfølelsesøvelser du kan gjøre.
  • Hold deg tett på studiene dine. Jo lenge du unngår oppgaver,- jo verre er det å komme i gang.
  • Delta på undervisning/ gruppearbeid o.l. Unngåelse av deltakelse kan fort blir en del av problemet - fordi du går glipp av verdifull informasjon og perspektiver på fagene.
  • Husk du jobber ikke best under press. Du tror kanskje at du gjør det, men det er nok fordi du kun jobber under press. Hvis en jobber under kraftig tidspress er sjansen for å gjøre feil større.

Noen å snakke med?

Prokrastinerer du mye og trenger noen å snakke med om dette så har samskipnadene rådgivere og psykologer som er godt kjent med problemstillingen. Det kan være hjelpsomt med oppfølging av noen en periode, da det kan ta tid å komme seg ut av et inngrodd mønster. Samskipnadene har også en rekke kurs og webinarer om prokrastinering.