Forberedelser før du starter

Før du begynner å fylle ut melding om registrering i Enhetsregisteret, er det lurt å gjøre noen enkle forberedelser. Det du må ha på plass er: 

 • Din egen påloggingsinformasjon fra Altinn (for eksempel BankID på mobil) 
 • Vedlegg som filer på maskinen din - enten som scannede kopier eller som dokumenter.

Du bør ha disse dokumentene tilgjengelig:  

 • Vedtekter  
 • Signert stiftelsesdokument, hvis det finnes. Hvis ikke kan du bruke en kopi av protokoll fra siste årsmøte eller et dokument fra fylkeslag/sentralorganisasjon som viser at foreningen er godkjent som lokallag  
 • Årsmøteprotokoll som viser valg av de personene som sitter i styret. For nye foreninger er dette gjerne stiftelsesdokumentet.  
 • Navn og fødselsnummer på kontaktperson som Brønnøysundregistrene kan bruke ved henvendelse til foreningen (som oftest leder) 
 • Navn og fødselsnummer for alle som sitter i styret 

Fremgangsmåte for registrering

 1. Gå til www.brreg.no => Trykk på «Registrere», så «Lag og forening». Hvis dere skal oppdatere eller endre informasjon kan dere følge denne beskrivelsen
 2. Logg inn med din personlige informasjon 
 3. Velg «Registrere ny enhet» 
 4. På spørsmålet «Organisasjonsform» velger dere «Forening/lag» 
 5. Her kan dere også velge om dere ønsker å registrere dere i Frivillighetsregisteret. Å registrere foreningen her er gratis og gir dere muligheten til å få inn litt ekstra inntekter gjennom Grasrotandelen (Norsk Tipping). Det er ikke mulig å kun registrere seg i Frivillighetsregisteret.
 6. Svar «nei» på spørsmålet om dere skal registreres i Foretaksregisteret 

Hva skal jeg skrive?

Navn og adresse

 • Navn: Pass på at navnet dere skriver inn er helt likt det som står i vedtektene. 
 • Om det er første gang dere prøver å registrere, hopper dere over spørsmålet om midlertidig organisasjonsnummer.  
 • Skriv inn foreningens adresse. Har dere ikke tilgang til et fast lokale må dere oppgi en privatadresse, for eksempel foreningens leders adresse. Husk da c/o. 
 • Har dere tilgang til å få post til for eksempel lærestedet, skriver dere inn den. 

Kontaktopplysninger

 • Fyll inn kontaktinformasjon, gjerne til leder.  
 • Dersom dere ønsker tilfeldig reklame og å bli kontaktet av telefonselgere huker dere av for at dere vil melde kontaktopplysninger.   

Foreningens aktiviteter

Beskriv hva dere driver med, slik at en utenforstående vil forstå det. Hent gjerne setninger fra vedtektene, men tenk tydelighet fremfor store ord.  

Dato for stiftelse, ansatte og målform

 •  Skriv inn dato for stiftelsesmøtet deres (dette står på referatet fra stiftelsesmøtet)
 •  Svar nei på spørsmålet om ansatte
 •  Velg målform. 

Daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson

Her trenger dere ikke legge inn noe. Trykk "neste". 

Styre

Legg inn styremedlemmene, én og én. Denne listen må stemme overens med listen i protokollen fra stiftelsesmøtet deres. 

Regnskapsfører og revisor

Her trenger dere ikke legge inn noe, Trykk "neste". 

Signaturrett

​​​​​​I vedtektene deres står det hvem som har signaturrett. Har dere fulgt eksempelvedtektene våre, er det styreleder som har signaturrett. Velg da at «personer med roller» har signaturrett, og huk av for «styrets leder alene».  

Prokura

Mest sannsynlig har dere ikke gitt prokura til noen. Trykk "neste". 

Registrering i Frivillighetsregisteret

Dette dukker kun opp dersom dere valgte dette tidligere i registreringen.

 • Velg «ja» på å delta i grasrotandelen
 • Siden dere ikke har fått et kontonummer ennå (det er jo derfor dere registrerer dere nå) kan dere la kontonummeret stå blankt. Husk å legge denne inn når dere har fått ordnet bankkonto!
 • Velg «nei» på å rapportere regnskapsopplysninger, da dette ikke er nødvendig.
 • Velg «nei» på å registrere vedtektene, da dette ikke er nødvendig.  
 • Velg kategoriene som passer dere best. 

Varsling og signering

 • Legg inn epostadresse eller telefonnummer til den som registrerer foreningen.
 • Velg hvem som skal signere skjemaet.  

Sammendrag

Se over informasjonen du har lagt inn. Merk at dere ikke er ferdige ennå! Øverst til venstre er det to faner: «melding» og «vedlegg». Klikk nå på «vedlegg».

 

Last opp vedlegg

 • I rullegardinen for vedleggstype velger dere først «stiftelsesdokument». Last opp riktig fil.
 • Når filen er lastet opp må dere trykke «neste» før dere laster opp mer. Så trykker dere «legg til flere vedlegg». Dere er nå «tilbake» på opplastingssiden, men på venstre side står det at stiftelsesdokumentet er klart til innsending.
 • Nå velger dere «vedtekter» og laster opp vedtektene deres.
 • Trykk «neste» og «legg til flere vedlegg».
 • Dere må også laste opp et dokument som viser valg av det meldte styre. Last opp protokollen fra stiftelsesmøtet på nytt.  
 • Gå tilbake til fanen «Melding»
 • Trykk «kontroller melding og vedlegg», og se om dere får beskjed om at noe mangler. I så fall må dere ordne det.
 • Nå kan registreringen sendes inn

Etter registrering

Alle styremedlemmer som er lagt inn når dere registrert foreningen må godkjenne dette før Brønnøysundregistreret kan behandle registreringen.Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det vil ta før søknaden er behandlet. På denne siden kan du finne ut hvor langt Brønnlysund har kommet i saksbehandlingskøen.

Veiledning til endring i Brønnøydsundregisteret

Steg for steg veileder