Klesbyttemarked på OsloMet

♻️👕 Klesbyttemarked på OsloMet 🍕🎵

SiO

Om eventet

(English below) Vi gjentar suksessen og arrangerer nytt klesbyttemarked! Her kan du levere inn plaggene dine mot kleskuponger, som du bruker til å finne like mange nye plagg (scroll ned for mer info) ♻️👕 Hittil har over 6.000 plagg fått nye eiere under de to klesbyttemarkedene våre! Ikke la garderobeskattene dine støve bort – gi de til en medstudent og finn nye klær i samme slengen. ⏰ Onsdag 29. mars kl. 17:00-19:00 📍 Studenthallen, 1. etg i P52 på OsloMet 🙋🏼‍♂️ Åpent for alle studenter 💰 Gratis ❓ Mer info: I tillegg til klesbytting byr vi på: 🍕 Gratis pizzastykke Deiglig lager deilig pizza som du kan nyte sammen med venner! 🧵 Fiksestasjon Ved fiksestasjonen finner du symaskin, sysaker og annet stæsj. Her kan du bytte knapper, fikse hull eller gjøre noe kreativt sammen med designstudenter! Ta gjerne med dine egne saker også. 🎵 Musikk DJ Gilla leverer god stemning gjennom hele kvelden! //////////////// 👗👜 BYTTEREGLER 👗👜 1. Lever inn opptil 10 plagg 2. Plaggene skal være rene og i så god tilstand at du ville gitt de til en god venn 3. Du får utlevert en kupong for hvert plagg du leverer inn, og kan plukke like mange nye plagg på klesbyttemarkedet onsdag 29. mars kl. 17.00-19.00 i Studenthallen. //////////////// 📥 FORHÅNDSINNSAMLING 📥 Kom raskere til godsakene ved å levere inn klær på forhånd. På våre innsamlingssteder vil du motta kuponger som kan brukes på selve klesbyttedagen. Du kan levere på: 13.-27. mars - SiO Athletica • Athletica Domus • Athletica Kringsjå • Athletica Nydalen • Athletica Centrum • Athletica Vulkan • Athletica Blindern 27.-29. mars - OsloMet • 27. kl. 10:00-15:00 i P32 • 28. kl. 10:00-15:00 i P35 • 29. kl. 11:00-19:00 i P52 //////////////// VI TAR I MOT: ✅ Klær ✅ Større tilbehør som skjerf, vesker og hatter VI TAR IKKE IMOT: ❌ Sko ❌ Badetøy, undertøy og sokker ❌ Mindre tilbehør som smykker, solbriller og hårspenner Ta en rydderunde og bli med på klesbyttemarked! ♻️ 👖🧥👗👜👒 ---------------------- ♻️👕 Clothing swap for all Oslo-students at OsloMet 🍕🎵 We are repeating the success and having a new clothing swap! Here you can hand in your garments in exchange of vouchers, which you can use to find the same number of new garments (scroll down for more info). So far, more than 6.000 garments have found new owners during our two clothing swaps! Don’t let your wardrobe treasures dust away – give them to a fellow student and find new garments at the same time. ⏰ 29th of March from 5pm to 7pm 📍 Studenthallen, 1st floor in P52, OsloMet 🙋🏼‍♂️ Open for all students 💰 Free ❓ More info: In addition to clothing swap, we offer: 🍕 Free pizza slice Deiglig is making delicious pizza that you can enjoy with friends! 🧵 Repair station At the repair station you’ll find a sewing machine, sewing supplies and more. Here you can change buttons, fix holes, or do something creative with design students! Feel free to bring your own stuff as well. 🎵 Music DJ Gilla will be serving good vibes throughout the evening! ////////////////// 👗👜 CLOTHING SWAP RULES 👗👜 1. Hand in up to 10 garments 2. The garments must be clean and in such good condition that you would give them to a good friend 3. You will receive a coupon for each garment you hand in and can pick the same number of new garments on the clothing swap market on 29th of March from 5 p.m. to 7 p.m. in Studenthallen. ////////////////// 📥 PRE-COLLECTION OF GARMENTS 📥 Get to the goodies faster by handing in clothes in advance. At our collection points you'll receive coupons that can be used on the actual clothing swap day. You can hand in at: March 13th to 27th - SiO Athletica • Athletica Domus • Athletica Kringsjå • Athletica Nydalen • Athletica Centrum • Athletica Vulkan • Athletica Blindern March 27th to 29th - OsloMet • 27th from 10PM to 3PM in P32 • 28th from 10PM to 3PM in P35 • 29th from 11AM to 7PM in P52 ////////////////// WE ACCEPT: ✅ Clothes ✅ Larger accessories such as scarves, bags and hats WE DO NOT ACCEPT: ❌ Shoes ❌ Swimwear, underwear and socks ❌ Smaller accessories such as jewellery, sunglasses and hair clips Clean out your closet and join the clothing swap ♻️ 👖🧥👗👜👒