Du er ansvarlig for å kildesortere alt søppel:
  • Matavfall – grønn pose
  • Plastemballasje – blå pose
  • Restavfall – vanlig hvit handlepose. (Blå og grønne poser får du gratis i matbutikken). Kastes i samme beholder.
  • Papir, papp og drikkekartonger, kaster du i egne beholdere i tilknytning til boligen.
  • Glass og metall kastet i egne kommunale containere/kastes i egne returpunkt
  • Elektriske apparater, batterier, maling osv. skal returneres til nærmeste minigjenbruksstasjon eller gjenbruksstasjon. Her kan du også levere klær, møbler o.l.
Tips:
  • Hvis du merker avfallsbøttene med hvilket avfall som skal hvor – på både norsk og engelsk – blir det enklere for alle å resirkulere.