Har du studentmedlemskap, og likevel ikke er student?

Hvert semester gjennomfører SiO Athletica en sjekk av betalt semesteravgift og gyldig studentstatus. Dette semesteret gjennomføres sjekken i midten av oktober. De som vil bli berørt av denne sjekken er de studentmedlemmene som ikke har «gyldig semesteravgift til SiO høst 2020» inne på Min Side på sio.no. Du kan logge inn her og sjekke om dette gjelder deg.

De som ikke kan bekrefte at de er studenter, men fortsatt har studentmedlemskap, vil bli etterfakturert et mellomlegget fra studentpris til ikke-studentpris for høstsemesteret 2020.

Dersom du ikke er student, er det viktig at du endrer studentmedlemskapet ditt til ikke-student. Dette kan du enten gjøre i resepsjonen eller ved å sende inn en sak til kundeservice via kontaktskjema og merker emnefeltet med «STUDENTBEVIS».